Overzeas Tactical Gear & Gadget มีด,มัลติทูล,อุปกรณ์แคมปิ้ง,อุปกรณ์ฉุกเฉิน,อุปกรณ์ป้องกันตัว จากแบรนด์ชั้นนำ ระดับโลก

Untitled

ค้นหา

ผู้ผลิต

รายการสินค้า

: การรับประกันสินค้า :

สินค้าทุกชนิดจะมีระยะเวลาในการรับประกันต่างกัน โดยจะระบุไว้ในข้อมูลตัวสินค้า

กรณีที่สินค้ามีการแตกหัก เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ทั้งจากตัวผลิตภัณฑ์ หรือจากการขนส่งสินค้า กรุณาแจ้งให้ทราบทันทีภายใน 24 ชม. นับจากวันที่ได้รับสินค้า

สินค้าต้องไม่มีการงัดแงะ เปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใด หรือมีร่องรอยการแก้ไขใดๆก็ตามที่ไม่ได้มาจากทางผู้ผลิต หากมีร่องรอยดังกล่าว จะถือว่าหมดสิ้นการรับประกันทันที !

______________________________________________________________________________

 

: การส่งคืนสินค้าเสีย เปลี่ยน หรือซ่อม :

เมื่อได้รับหมายเลขคืนสินค้าแล้ว (RMA#) กรุณาส่งสินค้าพร้อมแพคเกจ ใบแนบ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่มาพร้อมกันในแพคเกจมาที่ที่อยู่ดังนี้

 

ชัยยศ  ธรรมทัตโต
644 ซ.ไพศาล
ข.ห้วยขวาง
กทม. 10310

 

กรณีที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน : ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าทั้งไปและกลับให้กับทางลูกค้าเอง

กรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน : ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการส่งเคลมสินค้า ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงค่าภาษีอากรขาเข้า

 

 


หน้าหลักหน้าหลัก

ตะกร้า  

ว่าง
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
พวงกุญแจเรืองแสง NiteGlowRing
Advertising
Advertising

Top sellers

No best sellers at this time